top of page

WAAROM ALTIJD MOOI?

Altijd Mooi is een initiatief van vijf vrouwen die allen een professionele link hebben met haarwerken.

Vanuit die beroepsactiviteit groeide het idee om vrouwen, getroffen door kanker, een beter gevoel te geven en zich mooier te maken.

Een rondvraag bewees al snel de grote nood aan hun project. “Bovendien ervaarden we dat deze vrouwen het absoluut niet fijn vinden wanneer ze hun verhaal telkens opnieuw moeten vertellen. Ze zoeken een centraal aanspreekpunt waar ze op alle mogelijke vlakken geholpen worden, zowel lichamelijk en emotioneel.”

 

Dat stimuleerde het vijftal hun knowhow en krachten te bundelen. Ze willen elke vrouw de noodzakelijke hulp bieden.

“Ook vrouwen die ziek zijn dromen nog, los van hun genezing. Het is onze grootste passie om ervoor te zorgen dat ze die niet opgeven.”

VOEL JE VROUW

OOK AL BRENGT VERANDERING TWIJFEL

ALTIJD MOOI, een community waar genegenheid heerst

Altijd Mooi wil de volgende jaren uitgroeien tot een bekend begrip voor een groot publiek.

“Dat steeds meer mensen in een vroegtijdig stadium worden behandeld voor kanker, verhoogt de behoefte aan een

organisatie als de onze.

In feite willen we een community nastreven waar vrouwen elkaar kunnen helpen en ondersteunen.

Elke vrouw heeft het recht zich mooi te voelen.”

ALTIJD MOOI, voor vrouwen, door vrouwen

Altijd Mooi richt zich tot vrouwen met kanker omdat de behandeling hiervan vaak de meeste hulpmiddelen vergt zoals haarwerken, aangepaste lingerie, borstprothesen… Al deze vrouwen kunnen op de steun en zorg van Altijd Mooi rekenen.

 

Daarnaast wil Altijd Mooi ook hulp bieden aan vrouwen die worden getroffen door een chronische haaraandoening of ‘alopecia’.

Patiënten die plotseling gedeeltelijk kaal worden of aan haarverlies lijden. Een verschijnsel dat zich op elk moment kan manifesteren; tijdens de puberteit, stressperiodes of de menopauze. “Dit is een verdoken en vaak vergeten groep die vaak af te rekenen krijgt met emotionele en zelfs relationele problemen”, aldus Altijd Mooi.

 

Samenwerking medische wereld is cruciaal

 

Altijd Mooi werkt regelmatig samen met medewerkers uit de medische sector. Vooral met de thuisverplegingsdiensten en oncologen bouwden ze reeds een relatief goede relatie op. “Want het is belangrijk is dat ook zij van ons bestaan afweten. Die pioniersrol is één van onze absolute prioriteiten. Daarom willen we een overtuigende presentatie op poten zetten die gekruid is met sterke, levensechte getuigenissen.”

ALTIJD MOOI, nooit ver weg

Altijd Mooi tracht zijn doelgroep zoveel mogelijk te bereiken via Facebook, website en het Minimagazine. Mini-Mag wordt verdeeld in ziekenhuizen zodat de patiënten op de hoogte blijven van het aanbod en de activiteiten van de organisatie.

“Daarnaast verzorgen we ook voordrachten voor vrouwengroepen, serviceclubs (zowel vrouwen als mannen) en zijn we aanwezig in bepaalde gemeentelijke of sportgroeperingen, maar ook netwerken van kinesisten, thuisverpleegkundigen of dokters.

We willen zoveel mogelijk mensen duidelijk maken hoe zij de vrouwen uit onze doelgroep kunnen helpen, adviseren en geruststellen.”

Vandaag beschikt Altijd Mooi over vijf adviescentra in Vlaanderen en Brussel (twee in Brussel, Antwerpen, Leuven en Zele), maar het is de ambitie om dit concept in de toekomst ook op andere plaatsen in Vlaanderen, België en zelfs over de landsgrenzen heen te realiseren.

 

In de Altijd Mooi-adviescentra kunt u o.a. zowel terecht voor sport- en slaapkledij als lingerie. “Het is voor onze doelgroep belangrijk dat ze bij ons terecht kunnen met hun vriendin, zus of moeder die hier ook bepaalde stukken kunnen aankopen. Dit gezamenlijk ‘shoppen’ zorgt ervoor dat de ziekte even vergeten wordt en deze vrouwen een aangenaam shopmoment beleven.”

Onze klanten getuigen

Marleen

 

Een getuigenis over kanker. Hoe kan je daarover getuigen? Woorden schieten tekort tegenover de emoties en gevoelens die door je lichaam tieren.

Lees meer...

Katrien Delesie

 

Een getuigenis over haarband. Wanneer je stereotiepe vrouwelijke kenmerken worden weggehaald, merk je pas hoe veel “vrouw” je eigenlijk nog bent, ook zonder. En om dat te benadrukken kan je naar Altijd Mooi waar je in alle discretie wordt geholpen en geïnformeerd.

Lees meer...

Brigitte

Getuigenis over haarwerken. Zopas heb ik mijn pruik gewassen en zorgvuldig terug in de doos gezet, want mijn eigen haar is goed gegroeid en ik heb ze niet langer nodig. Nu ik ze voor het laatst gewassen heb, realiseer ik me hoe goed mijn pruik mij door deze lastige periode geloodst heeft.

Lees meer...

bottom of page