Wat ik NIET deed is zeker zo belangrijk als wat ik wel deed.

Dat is zeker zo als je een diagnose gekregen hebt die je wereld op zijn kop zet.

[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Afbeelding2" o:spid="_x0000_s1030" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:219.6pt;margin-top:1.65pt;width:59.2pt; height:59.2pt;z-index:251659264;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text'> <v:imagedata src="file:////Users/veronique/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/msoclip1/01/clip_image001.jpg" o:title=""></v:imagedata> <w:wrap type="square"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif]

Er wordt veel gefocust op onderzoeken en behandeling uiteraard maar het is een nieuwe wereld en dat brengt mee dat mensen gaan zoeken naar antwoorden, oplossingen, goede raad e.d. .

Voor iedereen is er een andere manier om er mee om te gaan. De ene persoon wil alles weten, de andere veegt het liever onder het tapijt.

Toch vond ik voor mezelf dat het beter was sommige dingen niet te doen. Ikzelf liet het medische aan de dokters over. Ik wilde niets over kanker opzoeken wat me niet positiever zou maken.

Ik heb het in een aantal punten opgesomd die dan elk wat nader bekeken worden. Het bracht en brengt structuur, minder gepieker en meer rust in je hoofd.

1 Niet doen : alles opzoeken betreffende je kanker op internet tot in de kleinste details

2 Niet doen : met vragen blijven rondlopen

3 Niet doen : te ver vooruit kijken

4 Niet doen : iedereen die je kent zijn/haar mening vragen

5 Niet doen : opkroppen van frustraties

6 Niet doen : je vragen blijven stellen waar niemand op kan antwoorden

7 Niet doen : geen wat als…

8 Niet doen : vergelijken

9 Niet doen : verwachten

1 Alles opzoeken betreffende je kanker tot in de kleinste details.

[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Afbeelding2" o:spid="_x0000_s1030" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:219.6pt;margin-top:1.65pt;width:59.2pt; height:59.2pt;z-index:251659264;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text'> <v:imagedata src="file:////Users/veronique/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/msoclip1/01/clip_image001.jpg" o:title=""></v:imagedata> <w:wrap type="square"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif]

Dat je er iets over wilt weten is normaal.

Dat je die informatie ook krijgt van de mensen die je behandelen is goed.

Internet is echter God niet en iedereen weet dat daar ook niet alles correct vermeld staat. Van wanneer dateert een artikel? Is het een betrouwbare bron? Hoe interpreteer je wat er geschreven staat? Je kan jezelf nodeloos de kast opjagen en in paniek krijgen omdat je een tekst ook verkeerd kan begrijpen of interpreteren.

Staat er iets in je verslag en begrijp je het niet of wil je weten wat men ermee bedoelt, dan vraag je dat best aan de dokter. Is deze nog niet duidelijk geweest dan kan je ook naar de borstverpleegkundige, de oncocoach of de huisarts gaan.

Als je elk woord dat in het verslag staat op internet gaat opzoeken dan kan het geheel toch nog verkeerd begrepen worden.

Ook boeken en tijdschriften staan vol met artikels over wat we wel of niet zouden mogen. Of wat er allemaal ontdekt is. Maar in de tijd dat ik ziek was hebben de kranten 2 keer nieuws gebracht over iets wat ze ontdekt hadden. En het bracht veel ongerustheid mee onder de patiënten. En wat bleek: er moesten nog vele testen volgen, het was nog te vroeg om er iets mee te doen.

Ik vind dat men pas iets moet melden als men er zeker van is. Bovendien moet de experimentele fase voorbij zijn. De bevindingen moeten al toepasbaar zijn.

2 Met vragen blijven rondlopen.

Hoe sneller je een antwoord hebt, hoe minder druk je je maakt.

Ik ging chemo halen en je weet hoe dat gaat. Je komt thuis en je denkt: 'dat had ik nog willen vragen'. Zeker als je al wat langer met chemo bezig bent, vergeet je al eens wat. Dus ik schreef in een boekje wat ik wilde vragen en dat nam ik iedere keer mee bij de dokter. Voor mij handig en voor de dokter ook. Het zijn een beetje de agendapunten zoals bij een vergadering.

3 Te ver vooruit kijken.

[if gte vml 1]><v:shape id="Afbeelding4" o:spid="_x0000_s1029" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:2.8pt;margin-top:6.75pt; width:61.55pt;height:61.55pt;z-index:5;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text'> <v:imagedata src="file:////Users/veronique/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/msoclip1/01/clip_image003.jpg" o:title=""></v:imagedata> <w:wrap type="square"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif]

Geen goed idee als je het totaalpakket krijgt. Opdelen vond ik zelf een betere optie. Eerst de operatie. Deze was achter de rug en dan pas denken aan vier chemo's. (Niet 16). De volgende 12. Dan pauze, bestraling, de revalidatieperiode. Ik bedoel maar: het klinkt veel beter te zeggen: ’van dan tot dan heb ik bijvoorbeeld stralen’ dan in de lente te zeggen dat je nog tot de herfst of winter moet ziek zijn. Positief blijven was en is het doel.

4 Iedereen zijn/haar mening vragen.

[if gte vml 1]><v:shape id="Afbeelding5" o:spid="_x0000_s1028" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:1.05pt;margin-top:5.55pt; width:62.8pt;height:62.8pt;z-index:2;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text'> <v:imagedata src="file:////Users/veronique/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/msoclip1/01/clip_image005.jpg" o:title=""></v:imagedata> <w:wrap type="square"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif]