top of page

Port-a-cath

Vandaag wilde ik het graag even hebben over onze goede vriend de port-a-cath. Na anderhalf jaar ben ik hem nu wel gewoon maar het heeft even geduurd vooraleer we vriendjes werden.

In het begin duwde hij tegen wat zenuwen en deze zagen de indringer ook niet echt graag komen.

Als je ermee opgescheept zit kan je beter vriendschap sluiten. Dus; zo gezegd, zo gedaan.

Voortaan geen slecht woord van mijn tankstation of naftpomp, zoals ik het ding lieflijk noem.

Bij elke behandeling ging ik dus maar weer eens tanken. Dat klinkt een stuk positiever.

Bij de revalidatie blijkt hij ook een metgezel. Naargelang de oefeningen voel ik hem al eens trekken of duwen. Dat is normaal. Hij hoort er helemaal bij. Sommigen voelen hem helemaal niet. Dat heeft te maken met de plaats die je in je lichaam hebt. Het vetweefsel dat er is of niet is e.d.

In het ene ziekenhuis maken ze de port-a-cath vast, dan rolt hij ook niet weg bij het aanprikken.

En in andere ziekenhuizen maken ze hem niet vast waardoor er meer beweeglijkheid is.

Hij is dan wel moeilijker aan te prikken. Voor alle duidelijkheid, je kan dit niet kiezen.

Heb je er last van, stel dan zeker je vraag aan de dokter. Deze weet wel of iets normaal is of niet. En hij of zij kan dan ook het nodige doen of adviseren. Het heeft geen zin te piekeren over iets waar je snel een antwoord op kan krijgen. Schrijf je vraag desnoods op voor het volgende doktersbezoek.

Onlangs zijn we op reis geweest. En aangezien mijn type vriend titanium bevat was dat wel een avontuurtje.

Je hebt dan wel zo een pasje waar opstaat wat het is en wat men moet doen als je iets aan de hand hebt. Dit helpt je echter niet door de douane. Je wordt gecontroleerd, soms vriendelijk, soms minder. Ik begrijp het wel. Controles op een luchthaven zijn meer dan ooit nodig. Alleen de manier waarop is voor mij toch wel iets waar men aandacht aan mag besteden. Tenslotte hebben wij er niet voor gekozen een vreemd voorwerp te laten plaatsen.

[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Afbeelding1" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;margin-left:138.55pt;margin-top:80.45pt;width:209.7pt; height:209.7pt;z-index:251658240;visibility:visible;mso-wrap-style:square; mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text'> <v:imagedata src="file:////Users/veronique/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/msoclip1/01/clip_image001.png" o:title=""></v:imagedata> <w:wrap type="square"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif]We moeten ook goed overeenkomen als we kleren passen. Want ja, bh-bandjes durven er wel eens net op te duwen. En dat kan vervelend zijn. Topjes, hemdjes, tankini en badpak moeten allen gepast worden om aankoopblunders te voorkomen. In gespecialiseerde zaken zoals Altijd Mooi, helpen ze je graag met een oplossing te zoeken voor dat soort problemen.

bottom of page